Tôi tốt nghiệp đại học y tại Liên xô năm 1988. Tôi dùng bản công chứng dịch bằng đại học do công chứng quận xác nhận để xin cấp chứng chỉ hành nghề song Sở Y tế không công nhận. Xin cho biết tôi cần làm gì để bằng tốt nghiệp đại học y tại Liên xô có thể sử dụng tại Việt Nam?

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NG của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày 03/6/1999 quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu, thì giấy tờ, tài liệu của nước ngoài trước khi sử dụng tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam.

Như vậy, để bằng tốt nghiệp đại học y tại Liên Xô có giá trị sử dụng tại Việt Nam, trước hết ông/bà cần làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự bằng tốt nghiệp đại học tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao hoặc tại Sở Ngoại vụ tỉnh, thành phố nơi ông/bà đang cư trú. Sau khi thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, bằng tốt nghiệp đại học y của ông/bà cần phải được dịch và chứng thực chữ ký người dịch tại Phòng tư pháp cấp huyện theo quy định của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Việc cấp chứng chỉ hành nghề y tại Việt Nam phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân năm 2003; Thông tư 07/2007/TT-BYT hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com