(Tính đến tháng 8/2012)

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH CHUYỂN GIAO NGƯỜI BỊ KẾT ÁN

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

Hàn Quốc
(EN - VN)

Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù

29/5/2009

30/8/2010

Ô-xtơ-rây-li-a
(EN - VN)

Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù

13/10/2008

11/12/2009

Thái Lan
(EN - VN)

Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự

3/3/2010

19/7/2010

Anh

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù

12/9/2008

20/09/2009
 

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH DẪN ĐỘ

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

An-giê-ri

Hiệp định về dẫn độ

14/4/2010

Chưa có hiệu lực

Hàn Quốc
(EN - VN)

Hiệp định về dẫn độ

15/9/2003

19/4/2005

 

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

Ấn Độ

Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự

8/10/2007

11/17/2008

An-giê-ri

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

14/4/2010

Chưa có hiệu lực

An-giê-ri
(VN - FR - AR)

Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

14/4/2010

24/6/2012

Anh
(EN - VN)

Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự

13/1/2009

30/9/2009

Ba Lan

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

22/3/1993

18/1/1995

Bê-la-rút
(RU - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự

14/9/2000

18/10/2001

Bun-ga-ri

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

3/10/1986

Đang có hiệu lực

Cu Ba

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự

30/11/1984

Đang có hiệu lực

Đài Loan Trung Quốc

Thỏa thuận tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

12/4/2010

2/12/2011

Hàn Quốc

Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự

15/9/2003

19/4/2005

Hung-ga-ri

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

18/1/1985

Đang có hiệu lực

Lào

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự

6/7/1998

19/2/2000

Liên Xô (Nga kế thừa)
(RU - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

10/12/1981

10/10/1982

Mông Cổ

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

17/4/2000

13/6/2002

Nga
(RU - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự

25/8/1998

27/8/2012

Nga

Nghị định thư bổ sung Hiệp định tương trợ tư pháp về và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự

23/4/2003

27/7/2012

Pháp

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự

24/2/1999

1/5/2001

Tiệp Khắc (Séc và Xlô-va-ki-a kế thừa)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự

12/10/1982

16/4/1984

Triều Tiên

Hiệp định về tương trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và hình sự

4/5/2002

24/2/2004

Trung Quốc

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự

19/10/1998

25/12/1999

U-crai-na

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự

6/4/2000

19/8/2002

ASEAN

Hiệp định ASEAN về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự

29/11/2004

20/9/2005 (chỉ có hiệu lực giữa các nước đã phê chuẩn)

Kazakhstan
(EN - VN)
Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự 31/10/2011 Chưa có hiệu lực