Chứng thực bản dịch

Điều kiện của người dịch theo Thông tư 03/2008/TT-BTP

Điều kiện của người dịch theo Thông tư 03/2008/TT-BTP

Tôi tốt nghiệp Thạc sỹ ngành hành chính công tại nước Anh.Căn cứ theo điểm b khoản 5 Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79

Chịu trách nhiệm về nội dung chứng thực

Chịu trách nhiệm về nội dung chứng thực

Hiện tại Nghị định 79 có quy định về chứng thực chữ ký. Người cần chứng thực chữ ký cần ký trước mặt cán bộ chứng thực. Vậy cán bộ chứng thực có chịu trách nhiệm về nội dung chứng thực hay không?

Phân biệt giữa công chứng và chứng thực

Phân biệt giữa công chứng và chứng thực

1. Ủy ban nhân dân xã có được công chứng không? Tôi thấy trên một bản sao được phôtô copy ra và đóng dấu “BẢN SAO” và đóng dấu “Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Thẩm quyền chứng thực văn bản song ngữ

Thẩm quyền chứng thực văn bản song ngữ

Xin được tư vấn về thẩm quyền chứng thực. Thế nào là văn bản song ngữ? Hiện nay tất cả các bằng tốt nghiệp cử nhân đại học, cao đẳng đều một bên được ghi bằng tiếng Việt và một bên là ghi bằng tiếng Anh

Chứng thực bản dịch

Chứng thực bản dịch

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.