Chứng thực chữ ký của người dịch được thực hiện như thế nào?

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 79/2007/NĐ-CP việc thực hiện chứng thực chữ ký của người dịch được thực hiện như sau:

- Người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch.

- Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

- Việc chứng thực chữ ký của người dịch được thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký.

- Trang đầu tiên của bản dịch phải được ghi rõ chữ "BẢN DỊCH” vào chỗ trống phía trên bên phải. Nếu bản dịch có từ hai trang trở lên thì phải đánh số trang theo thứ tự và phải đóng dấu giáp lai giữa các tờ. Bản dịch phải được đính kèm với bản sao của giấy tờ cần dịch.

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com