Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam kính chào Cục Lãnh sự Bộ Ngoại Giao Việt Nam và tiếp theo công hàm số 334/LS-QH đề ngày 17 tháng 05 năm 2006 trân trọng phúc đáp như sau:

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, công dân Trung Quốc muốn mang ra nước ngoài sử dụng chứng nhận không có tiền án, tiền sự, các loại bằng cấp và những giấy tờ có liên quan khác. Những giấy tờ trên phải được thực hiện theo trình tự như sau:

  1. Công chứng tại Cơ quan công chứng địa phương Trung Quốc.
  2. Chứng nhận tại Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
  3. Hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Trung Quốc xin một lần nữa gửi tới Quý Cục lời chào trân trọng.

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com