Thông tin về Đại sứ quán Ba Lan

Thông tin  

        ĐSQ Ba Lan tại Việt Nam           

ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan

Add:

Số 3 Chùa Một Cột, Hà Nội

Phố RESOROWA 36, 02-956 Warszawa  

Tel:

(0084 4) 384 520 27

6516098

Đại sứ:

Barbara Szymanowska

Phạm Kiến Thiết

Email:

 hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

vnemb.pl@mofa.gov.vn

Website:

www.hanoi.msz.gov.pl

www.vietnamembassy-poland.org

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com