Thông tin về Đại sứ quán Braxin

 Thông tin   

          ĐSQ Braxin tại Việt Nam            

ĐSQ Việt Nam tại Braxin

Add:

14 Thụy Khê , Tây Hồ, Hà Nội

SHIS QI 09 Conj. 10 Casa 1 – Lago Sul

Tel:

+84 4 843 2544

(00 55 61) 3364 5876

Đại sứ:

 

Nguyễn Văn Kiền

Email:

Vetbrem@netnam.org.vn

embavina.brasil@yahoo.com

Website:

 

www.vietnamembassy-brazil.org

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com