Thông tin về Đại sứ quán Brunay

Thông tin 

      ĐSQ Brunay tại Việt Nam        

ĐSQ Việt Nam tại Brunay

Add:

27 Quang Trung, Hà Nội

 No 9,Spg 148-3 jalan Telanai  BA 2312,BSB

Tel:

844-9435249

2651580

Đại sứ:

 

Nguyễn Trường Giang

Email:

bruemviet@hotmail.com

vnembassy@yahoo.com

Website:

www.bruneichamber.com

www.vietnamembassy-brunei.org

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com