Thông tin về Đại sứ quán Bungari

 Thông tin  

       ĐSQ Bungari tại Việt Nam            

     ĐSQ Việt Nam tại Bungari      

Add:

Số 5 Núi Trúc, Vạn Phúc

Bulgaria, Sofia 1113 Ul. Jetvarka No 1

Tel:

(04) 3 845 2908

963 3658

Đại sứ:

 

Lê Đức Lưu

Email:

bgremb@fpt.vn

vnemb.bg@mofa.gov.vn

Website:

 

www.vietnamembassy-bulgaria.org

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (024) 39 878 616 - 0982 155 592 - 0982 669 580 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com