Thông tin về Đại sứ quán Canada

 Thông tin 

        ĐSQ Canada tại Việt Nam    

ĐSQ Việt Nam tại Canada

Add:

37 Hùng Vương, Hà Nội

55 Mackay Street Ottawa, Ontario, K1M2B2

Tel:

+84(4) 3734 5000

(613) 236 0772

Đại sứ:

David Devine

Tô Anh Dũng

Email:

hanoi@international.gc.ca

vietnamembassy@rogers.com

Website:

www.canadainternational.gc.ca

www.vietem-ca.com

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com