Thông tin về Đại sứ quán Malaysia

 Thông tin 

     ĐSQ Malaysia tại Việt Nam      

ĐSQ Việt Nam tại Malaysia

Add:

43-45 Điện Biên Phủ, Hà Nội

No.4, Persiaran Stonor, 50450 Kuala Lumpur

Tel:

+844-3734 3849

(603) 21484858

Đại sứ:

 

Nguyễn Hồng Thao

Email:

malhanoi@kln.gov.my

vnemb-my@mofa.gov.vn

Website:

www.kln.gov.my

vietnamembassy-malaysia.org

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com