Thông tin về Đại sứ quán Pháp

   Thông tin    

            ĐSQ Pháp tại Việt Nam        

           ĐSQ Việt Nam tại Pháp        

Add:

57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

62-66 Rue Boileau -7501 6 Pari

Tel:

(84-4) 39 44 57 00 

01 44 14 64 00

Đại sứ:

Jean-Noël Poirier

Dương Chí Dũng

Email:

 rdv-afe.hanoi-amba@diplomatie.gouv.fr

vnparis.fr@gmail.com

Website:

www.ambafrance-vn.org

www.ambassade-vietnam.com

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com