Thông tin về Đại sứ quán Trung Quốc

Thông tin  

    ĐSQ Trung Quốc tại Việt Nam     

ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc

Add:

46 Hoàng Diệu, Hà Nội

Beijing, Jian Guo Men Wai, Guang Hua Lu, No32)

Tel:

00844-38453736

 (+86)-10-65329918

Đại sứ:

Hồng Tiểu Dũng

Nguyễn Văn Thơ

Email:

chinaemb_vn@mfa.gov.cn

conghuan@mofa.gov.vn

Website:

vn.china-embassy.org

www.vnemba.org.cn

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (024) 39 878 616 - 0982 155 592 - 0982 669 580 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com