Danh mục tin tức 1

Nghị định 23/2015/NĐ-CP ra ngày 16/02/2015

Nghị định 23/2015/NĐ-CP ra ngày 16/02/2015

Ngày 16/2/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/06/2015

Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/06/2015

THÔNG TƯ 06/2015/TT-BTP RA NGÀY 15/06/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/08/2015.

Tỏa sáng cùng Mai Sáng

Tỏa sáng cùng Mai Sáng

Việt Nam ngày càng phát triển, đất nước ngày càng đổi mới, quan hệ quốc tế không ngừng mở rộng.