Danh mục tin tức 1

Dự thảo bổ sung một số điều của Luật công chứng:

Dự thảo bổ sung một số điều của Luật công chứng:

Chiều 18/9/2013, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng đã được trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhiều điểm mới quan trọng, nhằm “bảo đảm tốt hơn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công chứng trong điều kiện các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại ngày càng đa dạng, phong phú và phức tạp”.

Nghị định 23/2015/NĐ-CP ra ngày 16/02/2015

Nghị định 23/2015/NĐ-CP ra ngày 16/02/2015

Ngày 16/2/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/06/2015

Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/06/2015

THÔNG TƯ 06/2015/TT-BTP RA NGÀY 15/06/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/08/2015.

Tỏa sáng cùng Mai Sáng

Tỏa sáng cùng Mai Sáng

Việt Nam ngày càng phát triển, đất nước ngày càng đổi mới, quan hệ quốc tế không ngừng mở rộng.

"Dài cổ" chờ hợp pháp hóa lãnh sự

PN - Khoảng một tháng nay, nhiều người đến Phòng Hợp pháp hóa lãnh sự của Sở Ngoại vụ TP.HCM làm thủ tục vô cùng bức xúc do phải “dài cổ” chờ đợi phòng này thực hiện... cải cách hành chính thông qua tờ khai trực tuyến.

Kỹ năng tốc kí và đạo đức nghề nghiệp

Kỹ năng tốc kí và đạo đức nghề nghiệp

Trong quá trình phiên dịch chúng tôi thấy việc nghe, hiểu, nhớ và chuyển dịch các con số từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại không phải là việc dễ dàng. Đặc biệt, có những con số mà cách thức diễn đạt của hai ngôn ngữ rất khác biệt