Dịch công chứng

Dịch công chứng

Dịch công chứng

Thực chất dịch công chứng là quá trình mà giấy tờ được dịch từ văn bản gốc phải có chữ ký của người dịch và chữ ký đó được chứng nhận đăng ký tại phòng tư pháp và phải được phòng tư pháp

Dịch thuật công chứng

Dịch thuật công chứng

Dịch thuật luôn đi liền với công chứng, và nhu cầu dịch thuật công chứng hiện nay khá cao, bởi nhiều khách hàng là tổ chức hay cá nhân luôn tìm đến dịch vụ để có thể sử dụng dịch vụ một cách trọn gói giảm thiểu được thời gian và chi phí.