Tôi tốt nghiệp Thạc sỹ ngành hành chính công tại nước Anh.Căn cứ theo điểm b khoản 5 Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP thì tôi đủ điều kiện để trở thành cộng tác viên dịch thuật tiếng Anh với Phòng Tư pháp. Thế nhưng khi tôi nộp hồ sơ thì họ bảo là tôi phải có bằng cao đẳng trở lên chuyên ngành anh văn tại nước ngoài. Cho tôi hỏi có phải cách hiểu này trái với quy định của thông tư và thật vô lý khi mà tôi tốt nghiệp thạc sỹ bằng tiếng Anh tại nước của thứ tiếng nước ngoài cần dịch lại không thể trở thành cộng tác viên dịch thuật được. Tôi cũng biết Thông tư này được ban hành để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm kiếm phiên dịch viên có chất lượng và để giải quyết tình trạng các ngoại ngữ hiếm (như Lào, Khmer,Philippines,...) không có thể tìm được người phiên dịch nếu chỉ đòi hỏi có bằng cử nhân tiếng Lào,Khmer,..Trong khi đó người Việt Nam thông thạo các tiếng hiếm và tốt nghiệp ĐH ở nước Lào, Campuchia, Phillipines lại không thể đủ điều kiện là cộng tác viên phiên dịch. Đề nghị trả lời cho tôi được rõ để tôi có cơ sở làm việc với phòng tư pháp.Tôi rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất.

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP thì: “Người dịch có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch” theo quy định tại. Quy định trên được hiểu là: người dịch tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng tại nước ngoài, đối với nước sử dụng thứ tiếng đó; không đặt ra vấn đề chuyên ngành đào tạo. Ví dụ như người tốt nghiệp đại học ở nước Anh thì có thể là cộng tác viên dịch thuật tiếng Anh, người có bằng thạc sỹ ở nước Pháp thì có thể là cộng tác viên dịch thuật tiếng Pháp nếu có yêu cầu.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn đủ điều kiện có thể trở thành cộng tác viên dịch thuật tiếng Anh với phòng Tư pháp hoặc trở thành người dịch khi có người yêu cầu dịch tiếng Anh.

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com