Cho tôi hỏi chứng thực giấy chứng nhận huân chương kháng chiến (2001) chỉ có dấu mà không có chữ ký, có được không?

Trả lời có tính chất tham khảo

Giấy tờ, văn bản có được chứng thực bản sao từ bản chính hay không phụ thuộc vào 2 điều kiện:

- Giấy tờ, văn bản đó có phải bản chính hay không, căn cứ vào khoản 1 Điều 2 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP: “Bản chính” là bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu tiên có giá trị pháp lý để sử dụng, là cơ sở để đối chiếu và chứng thực bản sao”;

- Giấy tờ, văn bản đó không vi phạm  Điều 16 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính:

“Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau đây:

1. Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.

2. Bản chính đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư­ hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.

 3. Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

4. Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

5. Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao.”

Do đó, giấy chứng nhận huân chương kháng chiến (2001) chỉ có dấu mà không có chữ ký thì vẫn được chứng thực bản sao từ bản chính nếu đảm bảo 02 điều kiện trên.

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com