Gia đình tôi có một mảnh đất do bà nội tôi mua từ năm 1959. Đến năm 2004, tôi lo rằng giấy mua bán đất không lưu giữ được lâu dài nên tôi đã đi phô tô chứng thực, được Phòng tư pháp huyện chứng thực. Xin hỏi giấy mua đất chứng thực đó có giá trị như bản gốc trước pháp luật không. Xin cảm ơn!

Trả lời có tính chất tham khảo

Bạn đã thực hiện thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bảo sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Giá trị pháp lý của bản sao được chứng thực từ bản chính được quy định tại Điều 3 Nghị định như sau: Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch.

Tuy nhiên, hiện nay khi bạn thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ yêu cầu bạn phải xuất trình giấy tờ mua bán nhà đất bản chính.

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com