Hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự

"Hợp pháp hóa lãnh sự viết tắt là HPHLS" là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Bản dịch bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài

Bản dịch bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài

Tôi tốt nghiệp đại học y tại Liên xô năm 1988. Tôi dùng bản công chứng dịch bằng đại học do công chứng quận xác nhận để xin cấp chứng chỉ hành nghề song Sở Y tế không công nhận. Xin cho biết tôi cần làm gì để bằng tốt nghiệp đại học y tại Liên xô có thể sử dụng tại Việt Nam?