Ngày 23/11/2016, Hội luật gia tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Tư vấn pháp luật Ân Quang trực thuộc Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn tại trụ sở của Trung tâm, địa chỉ: Số 15 đường Bến Bắc, khối 9, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Ảnh: Ông Nguyễn Quý Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Mai Sáng chúc mừng khai trương Trung Tâm Tư Vấn Pháp Luật Ân Quang

 

Trung tâm Tư vấn pháp luật Ân Quang trực thuộc Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-HLG ngày 01/11/2016 của Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn và hoạt động theo quy định tại Giấy đăng ký hoạt động số: 02/TP-ĐKHĐ do Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 07/11/2016.

Trung tâm thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp cho các đối tượng chính sách, cá nhân, tổ chức xã hội có yêu cầu được giúp đỡ về pháp luật. Trung tâm hoạt động mang tính chất xã hội, không nhằm mục đích lợi nhuận và theo cơ chế tự trang trải về tài chính.

Trung tâm tư vấn pháp luật Ân Quang trực thuộc Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn do Bà Trần Kim Thúy làm giám đốc, với 02 tư vấn viên pháp luật, thực hiện tư vấn pháp luật; được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật; được thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

 

 

Ảnh: Đại diện Công ty TNHH Mai Sáng chúc mừng bà Trần Kim Thúy

 

Tại Lễ khai trương, các thành viên của Trung tâm đều thể hiện quyết tâm cao trong công việc tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn có nhu cầu, góp phần giúp đỡ người dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật./.

 

(Theo thông tin của Đinh Hà, Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp Tỉnh Lạng Sơn)