Khi thực hiện chứng thực, đối với bản lưu tại cơ quan chứng thực thì người yêu cầu chứng thực có phải nộp khoản tiền gì không?

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thì “Đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính thì cơ quan chứng thực phải lưu một bản để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết”. Do đó, việc lưu văn bản chứng thực là trách nhiệm của cơ quan thực hiện chứng thực nên người yêu cầu chứng thực không phải nộp khoản tiền gì. Cụ thể, ở đây là tiền photo bản sao và lệ phí chứng thực bản sao đó.

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com