Lệ phí hợp pháp hóa lãnh sự được quy định tại Thông tư 157/2016/TT-BTC

Chi phí hợp pháp hóa lãnh sự được quy định trong thông tư 157/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

– Chi phí chứng nhận lãnh sự: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/lần.

– Chi phí hợp pháp hóa lãnh sự: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/lần.

Mức chi phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự được thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

Cơ quan có thẩm quyền thu phí hợp pháp hóa lãnh sự

Cơ quan có thẩm quyền thu phí hợp pháp hóa lãnh sự (không phân biệt tài liệu trong nước hay ngoài nước) là: Bộ Ngoại giao; cơ quan ngoại vụ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (trong trường hợp được Bộ Ngoại giao ủy quyền );

• Bộ ngoại giao (Số 1 phố Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình, Hà Nội)

• Sở Ngoại vụ TPHCM (6 Alexandre de Rhodes, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028 3822 4224)

Trường hợp nào được miễn phí hợp pháp hóa lãnh sự ở Việt Nam

Căn cứ điều 4 thông tư 157/2016/TT-BTC thì các trường hợp dưới đây được miễn hợp pháp hóa lãnh sự ở Việt Nam gồm:

– Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thỏa thuận có quy định khác thì được thực hiện theo quy định đó.

– Miễn thu phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trên cơ sở quan hệ ngoại giao “theo nguyên tắc có đi có lại”.