Cán bộ nhân viên Mai Sáng cùng người thân du lịch hè tại thành phố Hạ Long xinh đẹp !