Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005

Công dân Trung Quốc và công dân nước ngoài trước khi làm thủ tục công chứng chứng nhận tại sứ quán, yêu cầu đọc kỹ “những điều cần biết” và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ có liên quan, sau đó mới nộp. Nếu không hiểu đề nghị trực tiếp hỏi quan chức lãnh sự:

I.CÔNG CHỨNG

1. Phòng Lãnh sự chỉ công chứng cho công dân Trung Quốc;

2. Người nộp hồ sơ phải điền tờ khai đầy đủ trung thực;

3. Người nộp hồ sơ phải nộp bản chính và bản phô tô giấy tờ tùy thân (chứng minh thư, hộ chiếu), bản chính và bản phô tô những văn bản liên quan;

4. Công dân Trung Quốc không có tiền án tiền sự trong thời gian sống ở trong nước, cả các loại văn bản và giấy tờ do cơ quan trong nước cấp thì phải làm thủ tục xác nhận tại cơ quan công chứng đối ngoại ở trong nước. Nếu muốn xuất trình sử dụng ở Việt Nam, thì trước hết phải làm thủ tục công chứng ở Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoặc ở cơ quan ngoại vụ của Tỉnh, sau đó hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc. Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài không công chứng các loại giấy tờ này;

5. Công dân Trung Quốc kết hôn với người nước ngoài và sinh con tại Việt Nam muốn nhập quốc tịch Trung Quốc, cần chuẩn bị những giấy tờ sau: Bản gốc và bản công chứng Giấy chứng nhận tùy thân (hộ chiếu, chứng minh thư) của hai vợ chồng, Bản gốc và bản công chứng Giấy chứng sinh của bệnh viện, Bản thỏa thuận vợ chồng (xem mẫu);

6. Công dân Trung Quốc đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam tại Việt Nam phải công chứng giấy cam kết về tình trạng hôn nhân, sau đó đến cơ quan tư pháp địa phương để đăng ký kết hôn. Sứ quán không công chứng thực thể tình trạng hôn nhân cho công dân Trung Quốc (xem mẫu);

7. Người muốn công chứng phải đích thân đến sứ quán làm thủ tục. Tất cả hồ sơ khai và giấy tờ kèm theo đều viết bằng tiếng Trung hoặc được dịch công chứng sang tiếng Trung trên khổ giấy A4;

II.CHỨNG NHẬN

1. Phòng lãnh sự có thể chứng nhận cho công dân Trung Quốc và công dân nước ngoài, nhưng chỉ chứng nhận con dấu và chữ ký của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam. Nội dung chứng nhận do cơ quan ban hành chịu tránh nhiệm; Nếu giấy tờ cần muốn sử dụng ở Trung Quốc, đề nghị dịch công chứng sang tiếng Trung Quốc trước;

2. Người nộp hồ sơ phải điền tơ khai đầy đủ trung thực;

3. Người nộp hồ sơ phải nộp bản gốc và bản phô tô giấy tờ tùy thân thân (chứng minh thư, hộ chiếu), bản chính và bản phô tô những văn bản liên quan;

4. Nếu ủy thác người khác làm thủ tục phải nộp thêm thư ủy quyền có chữ ký của chính người ủy quyền, bản gốc và bản phô tô chứng minh thư của người ủy quyền và người được ủy quyền, hoặc giấy giới thiệu của công ty, cơ quan. Tất cả giấy đều sử dụng khổ giấy A4;

III. LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG, CHỨNG NHẬN

1. Lệ phí công chứng: 20 USD; Lệ phí chứng nhận dân sự: 20 USD; chứng nhận thương mại: 40 USD

2. Thời hạn trả hồ sơ sau 4 ngày làm việc; Muốn lấy nhanh phải ghi rõ ngày lấy nhanh trong tờ khai, nếu không coi như làm bình thường. Lệ phí lấy nhanh: Lấy ngay trong ngày 16h30 nộp thêm 30USD, Lấy vào ngày thứ 2, thứ 3 trả thêm 20 USD;

Quy định này được thực hiện kể từ ngày công bố. Phòng Lãnh sự chịu trách nhiệm giải thích.

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com