Sao y bản chỉnh

Giá trị của văn bản chứng thực

Giá trị của văn bản chứng thực

Trong hoạt động tư pháp, văn bản chứng thực có giá trị làm bằng chứng pháp lý hay đơn thuần chỉ có giá trị thông tin?

Giá trị pháp lý của bản sao

Giá trị pháp lý của bản sao

Gia đình tôi có một mảnh đất do bà nội tôi mua từ năm 1959. Đến năm 2004, tôi lo rằng giấy mua bán đất không lưu giữ được lâu dài nên tôi đã đi phô tô chứng thực, được Phòng tư pháp huyện chứng thực.

Thời hạn sử dụng của văn bản chứng thực

Thời hạn sử dụng của văn bản chứng thực

Tôi xin hỏi: các văn bằng tốt nghiệp của các trường đã được chứng thực thì thời gian có hiệu lực là bao lâu. Nếu có thì xin cho biết điều luật hoặc văn bản nào qui định?

Sao y bản chính

Sao y bản chính

Là việc sao chụp, chép lại một tài liệu, văn bản gốc trung thực về nội dung có sự nhận thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.