Xin được tư vấn về thẩm quyền chứng thực. Thế nào là văn bản song ngữ? Hiện nay tất cả các bằng tốt nghiệp cử nhân đại học, cao đẳng đều một bên được ghi bằng tiếng Việt và một bên là ghi bằng tiếng Anh, mặc dù các trường đó không phải là liên kết với trường nước ngoài thì đó có phải là văn bản song ngữ không? Vì hiện nay chúng tôi đi công chứng văn bằng tốt nghiệp UBND cấp xã đều chỉ đi huyện vì đây là văn bản song ngữ. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời có tính chất tham khảo

Giấy tờ, văn bản song ngữ là giấy tờ, văn bản được thể hiện đầy đủ bằng hai ngôn ngữ, trong đó có một ngôn ngữ là tiếng Việt và một ngôn ngữ là tiếng nước ngoài.

Như vậy, các bằng tốt nghiệp cử nhân đại học, cao đẳng đều một bên được ghi bằng tiếng Việt và một bên là ghi bằng tiếng Anh, mặc dù các trường đó không phải là liên kết với trường nước ngoài đều là giấy tờ, văn bản song ngữ. 

Theo Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2005 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì giấy tờ, văn bản song ngữ thuộc thẩm quyền chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện.

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com