Tôi xin hỏi: các văn bằng tốt nghiệp của các trường đã được chứng thực thì thời gian có hiệu lực là bao lâu. Nếu có thì xin cho biết điều luật hoặc văn bản nào qui định? Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh có qui định thời hạn có giá trị không?

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì bản sao được chứng thực từ bản chính “có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch” (khoản 1, Điều 3 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP) và không có quy định về thời hạn sử dụng của bản sao. Từ quy định nêu trên có thể thấy trong trường hợp bản chính bị thay đổi thì bản sao mới không có giá trị sử dụng. Do đó, bằng tốt nghiệp và giấy đăng ký kinh doanh đã được chứng thực không có thời hạn sử dụng nếu như bản chính không bị thay đổi so với bản sao đã được chứng thực.

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com