Thông tin

ĐSQ Ai Len tại Việt Nam

ĐSQ Việt Nam tại Ai Len

Add:

41 A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

12 - 14 Victoria Road, London W8 5RD

Tel:

+84-4 3974 3291

020 7937 1912

Đại sứ

Damien Cole

Vũ Quang Minh

Email

 

embassy@vietnamembassy.org.uk 

Website:

web.dfa.ie

www.vietnamembassy-england.org

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com