Thông tin  

       ĐSQ Anh tại Việt Nam          

ĐSQ Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen

Add:

31 Hai Bà Trưng, Hà Nội

12 - 14 Victoria Road, London W8 5RD

Tel:

+84 4 3936 0500

020 7937 1912

Đại sứ

Giles Lever

Vũ Quang Minh

Email

enquiry@dfid.gov.uk

embassy@vietnamembassy.org.uk 

Website:

www.gov.uk

www.vietnamembassy-england.org

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com