Thông tin

ĐSQ Áo tại Việt Nam

ĐSQ Việt Nam tại CH Áo và CH Slovenia

Add:

Tầng 8, 53 Quang Trung, Hà Nội

Felix-Mottl-Strasse 20,  1190 Vienna, Austria

Tel:

(+84/4) 3 943 3050 

+4313680755

Đại sứ:

Thomas Loidl

Nguyễn Thiệp

Email:

hanoi-ob(at)bmeia.gv.at  

office@vietnamembassy.at

Website:

www.bmeia.gv.at

www.vietnamembassy-austria.org

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com