Thông tin     

ĐSQ Australia tại Việt Nam

ĐSQ Việt Nam tại Australia

Add:

Số 8 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Chancery: 6 imbarra Crescent O'Malley ACT 2606

Tel:

+84 4 3831 7755

(61-2) 6286 6059

Đại sứ:

Hugh Borrowman

 Lương Thanh Nghị

Email:

 

vembassy@webone.com.au

Website:

www.vietnam.embassy.gov.au

www.vnembassy-australia.gov.vn

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com