Thông tin    

        ĐSQ Đức tại Việt Nam        

ĐSQ Việt Nam tại Đức

Add:

29 Trần Phú, Hà Nội

Elsenstraße 3, 12435 Berlin-Treptow

Tel:

(04) 3 845 3836

030-536 30 108

Đại sứ:

Jutta Frasch

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Email:

 

vietnambotschaft.konsular@yahoo.com

Website:

www.hanoi.diplo.de

www.vietnambotschaft.org

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com