Thông tin                     

ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam  

ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Add:

Số 7 Láng Hạ, Hà Nội

1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington

Tel:

(84-4) 3850-5000

(202) 861 0737

Đại sứ:

David B. Shear

Nguyễn Quốc Cường

Email:

hanoiac@state.gov

vnconsular@vietnamembassy.us

Website:

vietnamese.vietnam.usembassy.gov

www.vietnamembassy.us

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com