Thông tin  

         ĐSQ Italia tại Việt Nam        

ĐSQ Việt Nam tại Italia 

Add:

9 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

Via di Bravetta, 156 – 00164 Roma, Italia

Tel:

84-04-38256246

+39 06 66160726

Đại sứ:

Lorenzo Angeloni

Nguyễn Hoàng Long

Email:

ambasciata.hanoi@esteri.it

vnemb.it@mofa.gov.vn

Website:

www.ambhanoi.esteri.it

www.vietnamembassy-italia.vn

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com