Thông tin   

              ĐSQ Nga tại Việt Nam        

    ĐSQ Việt Nam tại Nga  

Add:

191 Đường La Thành, Hà Nội

119021Moscow,  Russia               

Bolshaya Pirogovskaya,13

Tel:

(844) 383-369-91

8499-245-0925

Đại sứ:

Andrey G. Kovtun

Phạm Xuân Sơn

Email:

moscow-vietnam@yandex.ru

vnemb.ru@mofa.gov.vn

Website:

www.vietnam.mid.ru

www.vnembassy-russia.gov.vn

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com