Thông tin

   ĐSQ Phần Lan tại Việt Nam     

 ĐSQ Việt Nam tại Phần Lan  

Add:

31 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki

Tel:

+ 84-4-38266788

+ 358 9 6229900

Đại sứ:

Kimmo Lähdevirta

Bùi Văn Khoa

Email:

sanomat.han@formin.fi

vnemb.fi@mofa.gov.vn

Website:

www.finland.org.vn

www.vietnamembassy-finland.org

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com