Thông tin

ĐSQ Philippin tại Việt Nam

ĐSQ Việt Nam tại Philippin

Add:

27B Trần Hưng Đạo, Hà Nội

670 Pablo Ocampo St. (formerly Vito Cruz) Malate, Manila

Tell:

(84-04) 39437873

(+632) 5216843

Đại sứ:

 

Trương Triều Dương

Email:

Hnpe2000@gmail.com

Vnemb.ph.info@mofa.gov.vn

Website:

Hanoipe.org 

vietnamembassy-philippines.org 

 

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com