Thông tin      

ĐSQ Singapore tại Việt Nam         

ĐSQ Việt Nam tại Singapore

Add:

41-43 Trần Phú, Hà Nội

10 Leedon Park, Singapore 267887  

Tel:

84-04-38489168

(855-23) 362 531

Đại sứ:

 

Trần Hải Hậu

Email:

singemb_han@sgmfa.gov.sg

vnemb.sg@mofa.gov.vn

Website:

www.mfa.gov.sg

www.vietnamembassy-singapore.org

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com