Thông tin

ĐSQ Sri Lanka tại Việt Nam

ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka

Add:

55 Trần Phú, Hà Nội

Số 30/5, Ward Place, Colombo - 7

Tel:

+84 4 37341894

 0094 - 11 - 2696050

Đại sứ:

H.E Mahinda Rajapaksa

Tôn Sinh Thành

Email:

slembvn@fpt.vn

vnemb-srilanka@mofa.gov.vn

Website:

www.slembvn.org

www.vietnamembassy-srilanka.vn

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com