Thông tin     

ĐSQ Thái Lan tại Việt Nam             

ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan

Add:

63-65 Phố Hoàng Diệu

83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan  

Tel:

(04) 3 823 5092

(662) 251 5836

Đại sứ:

Panyarak Poolthup

Ngô Đức Thắng

Email:

thaiemhn@netnam.org.vn

vnemb.th@mofa.gov.vn

Website:

 

www.vietnamembassy-thailand.org

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com