Thông tin        

   ĐSQ Ucraina tại Việt Nam         

     ĐSQ Việt Nam tại Ucraina      

Add:

Số 6 Lê Hồng Phong, Hà Nội

51 Tovarna -Str 01103/ Kiev

Tel:

(+844) 37 34 44 92

+38044 284 5542

Đại sứ:

 

 Nguyễn Minh Trí

Email:

emb_vn@mfa.gov.ua

vnemb.ua@mofa.gov.vn

Website:

vietnam.mfa.gov.ua

www.vietnamembassy-ukraine.org

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com