1. Công chứng, chứng thực là việc xác nhận tính xác thực của hợp đồng giao kết hoặc các giao dịch khác được lập trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại và các quan hệ xã hội khác, kể cả việc chứng thực chữ ký cá nhân trong các giấy tờ phục vụ cho các giao dịch nói trên.

Hồ sơ công chứng:

  1. Giấy biên nhận hồ sơ có ghi cụ thể (tên và số lượng) giấy tờ, tài liệu cần công chứng.
  2. Bản chụp hộ chiếu của người yêu cầu công chứng (trang ký cấp, trang có chữ ký của người mang hộ chiếu, trang dữ liệu nhân thân và trang cư trú). Trường hợp người yêu cầu công chứng chỉ có giấy chứng minh nhân dân thì phải trực tiếp ký trước mặt các bộ lãnh sự 3 lần trên một trang giấy A4 để làm cơ sở xác nhận chữ ký trong giấy tờ cần công chứng.
  3. Giấy tờ cần công chứng (Giấy ủy quyền, Đơn xin ly hôn, Lý lịch cá nhân...).

2. Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài liệu do các cơ quan chức năng của Đức cấp để sử dụng ở Việt Nam

Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự:

2.1. Giấy biên nhận hồ sơ có ghi cụ thể (tên và số lượng) giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hóa.

2.2. Bản chụp hộ chiếu của người yêu cầu hợp pháp hóa (như nêu trong điểm 1.2 ở trên).

2.3. Giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hóa.

Chú ý:

Đại sứ quán chỉ hợp pháp hóa các giấy tờ, tài liệu đã được chứng nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền cấp Liên bang, bang, tỉnh hay các cơ quan khác của Đức có giới thiệu mẫu con dấu và mẫu chữ ký của các quan chức trong các cơ quan này với Đại sứ quán – thông thường là Bộ Nội vụ (innenministerium), Tòa án Bang (Landgericht), Chủ tịch Tòa án Quận (Der Prosident des Amtsgericht), Chính quyền Bang (Regierungsprosident, Landesverwaltung)... và một số Phòng Thương mại và Công nghiệp (IHK). Cá biệt có Phòng Hộ tịch I Berlin (Standesamt I Berlin) và các Phòng Hộ tịch TP. Frankfurt/M. Cũng được giới thiệu mẫu con dấu và chữ ký tại Đại sứ quán và có giá trị hợp pháp hóa.

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com