Các bước thực hiện

Bước 1: Lên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà nội xin chứng nhận lãnh sự (bản gốc + giấy ủy quyền + hộ chiếu)

Bước 2: Hợp pháp hóa lãnh sự tại Cục lãnh sự (nếu văn bản không viết tiếng Anh thì yêu cầu dịch kèm văn bản ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

Bước 3: Dịch thuật và công chứng ra tiếng Việt văn bản sau khi đã được HPH lãnh sự

Bước 4: Nộp văn bản sau khi đã dịch thuật công chứng cho các cơ quan ban ngành Việt Nam để sử dụng vào mục đích cấp giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú hoặc thành lập văn phòng đại diện hoặc thành lập công ty...

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com