Trình tự Hợp pháp hóa văn bản Việt Nam để sử dụng tại Sri Lanka

1- Dịch thuật và công chứng văn bản đó sang tiếng Anh

2- Chứng nhận lãnh sự tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam

3- Hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội

4- Nộp cho các cơ quan ban ngành nước sở tại.

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com