Văn bản từ nước Đài Loan

Đất nước, con người và văn hóa Đài Loan

Đất nước, con người và văn hóa Đài Loan

Thông tin về Đất nước, con người và văn hóa Đài Loan - Tên nước: Trung Hoa Dân Quốc - Diện tích: 36.000 km 2 - Dân số: 23 triệu - Thủ Đô: Taipei (Đài Bắc) - Ngôn Ngữ: tiếng Trung Hoa, tiếng Đài Loan, tiếng Hẹ, tiếng Dân tộc - Dân tộc: người Hán, người Dân Tộc