Văn bản từ nước Hàn Quốc

Đất nước và con người Hàn Quốc

Đất nước và con người Hàn Quốc

1. Hàn Quốc: Đất nước hùng vĩ Từ xa xưa Hàn Quốc đã được gọi là núi vàng biển bạc. Có nghĩa là đất nước hùng vĩ, tài sản thiên nhiên đẹp như một bức tranh tơ lụa. Ngay cả những người Trung Quốc từ khi sinh ra ở Hàn Quốc đã ước nguyện được nhìn thấy núi Kim Cương.