Văn bản từ nước Hoa Kỳ

Đất nước và con người Mỹ

Đất nước và con người Mỹ

Hoa Kỳ là đất nước đông dân và đa dạng về chủng tộc. Thật khó để có thể miêu tả về một người Mỹ điển hình.