Văn bản từ nước Nhật Bản

Thông tin cần biết khi HPH tại Nhật Bản

Thông tin cần biết khi HPH tại Nhật Bản

Trường hợp có tài liệu ký tên, tài liệu tiếng Nhật như là thủ tục đăng ký tiếng Nhật. Tuy nhiên, việc ký tên lên tài liệu phải thực hiện trước mặt người phụ trách của LSQ