Văn bản từ nước Phần Lan

Đất nước và con người Phần Lan

Đất nước và con người Phần Lan

1. Đất nước: Phần Lan là nước Bắc Âu nằm ở vĩ độ 60 - 70 thuộc liên minh Châu Âu và sử dụng đồng tiên chung là Euro. Đất nước Phần Lan lấy Thiên Nga là biểu tượng thiên nhiên và Sư tử là biểu tượng sức mạnh của quốc gia.