Văn bản từ nước Pháp

Đất nước và con người Pháp

Đất nước và con người Pháp

Vị trí địa lý: Ở Tây Âu, giáp biển Bắc, Bỉ, Lúcxămbua, Đức, Thụy Sĩ, Italia, Mônacô, Địa Trung Hải, Anđôra, Tây Ban Nha, vịnh Bixcay. Tọa độ 46 0 00 vĩ bắc, 2 0 00 kinh đông.